Welkom

De ARDEA stichting is een stichting van openbaar nut erkend door een koninklijk besluit van 14 februari 2014.

De stichting heeft tot doel de christelijke waarden te bevorderen, zoals die door de katholieke Kerk bepaald zijn, op het domein van opvoeding, menselijke vorming, cultuur, ethiek, sociale promotie, ontwikkelingssamenwerking enz., alsook ieder initiatief dat deze waarden bevordert of de promotie ervan financieel ondersteunt.

De Stichting ondersteunt verscheidene projecten gespecificeerd in de rubriek “Projecten”.

Hebt u een project dat beantwoordt aan de doelstellingen van de ARDEA stichting en bent u op zoek naar financiële ondersteuning? Aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Wenst u een schenking te doen aan de ARDEA stichting of aan één van de projecten die door de Stichting ondersteund worden? Bekijk dan de verschillende projectrubrieken of neem contact op met ons.