De website www.ardeafoundation.org is een uitgave van Ardea , een stichting van openbaar nut opgericht in 2013 en erkend bij koninklijk besluit van 14 februari 2014.

Onze statuten zijn gepubliceerd op de website van het Belgisch Staatsblad.

Onze jaarrekening wordt neergelegd en gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.

Bijgewerkt op