Welkom op de website van Stichting ARDEA

De ARDEA stichting is een stichting van openbaar nut erkend door een koninklijk besluit van 14 februari 2014.

De stichting heeft tot doel de christelijke waarden te bevorderen, zoals die door de katholieke Kerk bepaald zijn, op het domein van opvoeding, menselijke vorming, cultuur, ethiek, sociale promotie, ontwikkelingssamenwerking enz., alsook ieder initiatief dat deze waarden bevordert of de promotie ervan financieel ondersteunt.

De Stichting ondersteunt verscheidene projecten gespecificeerd in de rubriek « Projecten ».

Wenst u een schenking te doen aan de Stichting of aan één van de projecten die door de Stichting ondersteund worden ?