De ARDEA stichting wordt beheerd door een bestuursorgaan samengesteld uit :

  • Voorzitter : Jean-Marie Blaude, civiel ingenieur
  • Schatbewaarder : Raymond Lavin, economist
  • Secretaris : Sergio Sahli, juridische adviseur
  • Lid : Maria do Rosário Homem Mckinney, EU-ambtenaar
  • Lid : Jean-François Caeymaex, bestuurder van vennootschappen
Bijgewerkt op