De Agnes School is een privéschool, geïnspireerd door de katholieke leer, gebaseerd op de opvatting dat ouders de eerste opvoeders zijn van hun kinderen. Zij heeft ook tot doel de ouders te helpen bij de opvoeding van hun kinderen opdat ze rechtschapen mensen zouden worden, heel goed gevormd en in staat een leven te leiden doordrongen van de christelijke geest.

Meer informatie over de Agnes School, haar doelstellingen en methode vindt u op: www.agnesschool.eu.

ARDEA ondersteunt dit project door het tot stand brengen en het beheren van een fonds dat toelaat :

  • bepaalde families een beurs toe te kennen, op basis van objectieve criteria die door de raad van bestuur van de Stichting werden beoordeeld
  • een buitengewoon deficit aan te zuiveren
  • inrichtingen te financieren

Het beheer van het kapitaal is toevertrouwd aan de bank Degroof, een financiële instelling gespecialiseerd in vermogensbeheer die een uitstekende reputatie heeft.

Men kan meewerken aan het project School van de Stichting van openbaar nut Ardea, ten gunste van de Agnes School op twee manieren :

  • Hetzij door een schenking of een legaat ten bate van het fonds van de stichting dat voor dit project. De rentes (interesten, enz.) die dit fonds opbrengen laten toe dit project te ondersteunen.
  • Hetzij door een schenking voor een beurs die onmiddellijk te schenken is aan een familie in de school die dit nodig heeft. In dat geval wordt het geschonken geld integraal uitgekeerd onder vorm van een beurs.

Indien U een gift wil doen kan u dit door overschrijving op volgend rekeningnummer :

IBAN : BE30 3631 7589 6911
BIC : BBRUBEBB
Titularis : F.U.P. ARDEA-School
Adres : Van Orleystraat 1, 1000 Brussel