Saxum is een project in het Heilig Land dat een plaats wil aanbieden waar pelgrims uit de hele wereld zich thuis kunnen voelen terwijl ze kunnen beschikken over de spirituele middelen en de essentiële informatie om de kennis van het Evangelie te verdiepen en zich voorbereiden om te slagen in een persoonlijke transformatie dank zij de ontmoeting met Jezus Christus.

Saxum visitor center in Abu Gosh. Image © saxum.org

Het is gelegen in Abu Gosh, in de nabijheid van Jeruzalem en bestaat uit twee delen :

  • Een vormingscentrum
  • Een multimediacentrum

Meer informatie over het project Saxum vindt u op : www.saxum.org

ARDEA werkt mee aan de promotie van dit project door het verzamelen en het integraal doorstorten van giften aan de Saxum Foundation die het project beheert. Het inzamelen van fondsen is bedoeld voor de bouw van het Activiteitencentrum en het Multimediacentrum, alsook voor het oprichten van een fonds voor giften om mensen met onvoldoende middelen voor de bedevaart te helpen.